Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie voor uw bestelling

Als een groep uit minder dan 4 deelnemers bestaat, behouden we ons het recht voor om de groep samen te voegen of het aantal lessen in te korten.

Door de flexibele organisatie is het mogelijk om meerdere leraren te wisselen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen die tijdens of voor de skilessen plaatsvinden. Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.

Geen restitutie voor ongebruikte dagen.

Cursusannuleringen als gevolg van weersomstandigheden (overmacht) worden niet vergoed. Privécursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar! Niet gebruikte cursusdagen vervallen!

Op alle leveringen en diensten van de skischool op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Annuleringskosten:

Het wijzigen of annuleren van een reservering kan per e-mail.

  • 100% geld-terug garantie tot 8 dagen voor de activiteit.
  • 50% geld-teruggarantie tussen 7 dagen en 48 uur voor de activiteit.
  • Geen restitutie vanaf 48 uur voor de activiteit.

Als je via een andere boekingssite hebt geboekt, vind je hieronder de juiste link voor deze annuleringsvoorwaarden.

Let op: Alle annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven!

 

Onze prijzen zijn in euro's en exclusief verzekering tegen breuk en diefstal. Wij bieden je graag een uitgebreide bescherming tegen breuk en diefstal!

Op verzoek kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor je huurski's of huursnowboard. Dit verlaagt het eigen risico als je de diefstal bij de politie meldt en de politie een bevestiging geeft. De aanvullende verzekering is alleen geldig voor ski's en snowboards en moet vooraf worden afgesloten en betaald.

Wat dekt onze materiaalverzekering?

Als je ski's of een snowboard huurt via onze webshop of in de winkel, kun je een aanvullende materiaalverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de meeste schade (en diefstal) die je ski's of snowboard kunnen oplopen tijdens de wintersport.

De kosten van de verzekering bedragen 10% van het totaal betaalde huurbedrag.

Algemene voorwaarden:

  • Verzekerd bij schade aan de ski's of het snowboard.
  • Verzekerd bij diefstal met een eigen risico van €50.

Als je geen verzekering hebt afgesloten, gelden de volgende regels:

  • In geval van schade aan de ski's of het snowboard worden reparatiekosten tot een maximum van € 50 in rekening gebracht.
  • Bij diefstal van je ski's of snowboard wordt 100% van de aankoopwaarde in rekening gebracht. Je moet dit bij ons melden en kunt het terugvorderen bij je reisverzekering.

Wat als je via een van onze partners hebt geboekt?

Bij sommige van onze partners heb je ook de mogelijkheid om een eigendomsverzekering af te sluiten. In geval van schade of diefstal moet je contact opnemen met de betreffende partner om te kijken wat de mogelijke oplossing is. Wij zullen je natuurlijk helpen!

Inhoud van het online aanbod

De skischool/skiverhuur (hierna "auteur" genoemd) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn voor de auteur om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden geplaatst geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en etiketteringsrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Boeken en reserveren van ski- en snowboardlessen

Het gebruik van de liften is niet bij de cursusprijs inbegrepen. De skischool biedt geen compensatie voor geannuleerde lessen als gevolg van storingen aan de kabelbaan en liftfaciliteiten.

Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor de correcte teruggave van de uitrusting ten belope van de verkoopwaarde van het gehuurde product.

De verhuurder heeft het recht om zekerheid te eisen in de vorm van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of een borgsom. De waarborg vormt geen eventuele aankoopprijs voor de uitrusting.

Bij vroegtijdige teruggave van de uitrusting vindt geen restitutie plaats!

Bevoegde rechtbank, plaats van levering en rechtskeuze

De plaats van nakoming is de centrale locatie van de skischool/het skiverhuurbedrijf. Voor eventuele geschillen is de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de centrale vestiging van de skischool/het skiverhuurbedrijf verantwoordelijk. Oostenrijks recht is van toepassing. De taal van de overeenkomst is Duits.